An Stokmans

Al heel haar leven woont An met veel plezier in Kapellen. Als kleindochter van wijlen burgemeester Petrus Stokmans zette ze 18 jaar geleden haar eerste stappen in de politiek.

Ze werd toen verkozen als gemeenteraadslid maar deed de stap naar het OCMW. Sommigen kennen haar wellicht van het landmetersbureel anderen dan weer als voormalig OCMW-voorzitter of huidige schepen van jeugd, cultuur, gezin en feestelijkheden. Ten diensten staat zij echter voor iedereen! Van kindsbeen af is ze bezorgd om het welzijn van anderen. Een bruggenbouwer tussen jong en oud, die onze gemeente laat bruisen.

Samen met haar echtgenoot Rudi Severin heeft An twee tienerzonen, Thomas en Laurens. De komende jaren wil deze enthousiaste Kapelse zich blijven inzetten voor onze gemeente. Voor An is politiek geen werk maar een engagement. Onvermoeibaar zet ze zich iedere dag in voor onze prachtige gemeente want je thuis voelen is meer dan een huis alleen.

Iedereen moet kunnen thuiskomen in een aangename, veilige en warme omgeving. Met jouw steun wil ze zich 100% voor jou en Kapellen blijven inzetten..

Dirk over...

  • An is onze hyperactieve schepen van cultuur, jeugd en gezin. Met een luisterend oor voor onze jongeren, gedreven voortrekker van de Buitenschoolse Kinderopvang, creatief en enthousiast met cultuur voor iedereen bezig. Steeds zelf op post met de ploeg van het Cultuurcentrum en met de vele vrijwilligers.

    Dirk Van MechelenBurgemeester