Dirk Van Mechelen

Ongetwijfeld de meest ervaren politicus in onze gemeente: 35 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen, 18 jaar burgemeester, 30 jaar volksvertegenwoordiger en 10 jaar minister.

Dirk gebruikt zijn rijke politieke ervaring om Kapellen verder uit te bouwen tot een aantrekkelijke gemeente waar het goed leven is en waar men graag komt wonen, winkelen, of zich gewoon ontspannen. Hij blijft meer dan ooit de architect van het gemeentebeleid en neemt het voortouw wanneer er moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Hij is ook nog steeds onze grootste pleitbezorger in Brussel en slaagt er met zijn dossierkennis en contacten in om probleemdossiers te ontwarren en om voor vele projecten een cofinanciering te krijgen vanuit Vlaanderen. De voorbije jaren zette hij zich in voor de vele renovatieprojecten in onze gemeente: de sanering van de Croda Castelym fabriekssite met de bouw van een nieuwe woonwijk, de sloop van het oude schoolgebouw en de bouw van sociale woningen aan de Hoogboomsesteenweg, de sloop van de site Gysen en de aanleg van een nieuwe parking aan de kerk in Putte op vraag van de Putse Middenstandsvereniging, en vooral de uitwerking van de plannen voor het herwaarderingsproject ‘t Bruggeske met de bouw van een nieuw administratief centrum, een modern dienstencentrum en zestig service flats voor onze senioren. Met de realisatie van een nieuwe feestzaal op het marktplein en de volledige herontwikkeling van de huidige site van het administratief centrum zal ons dorp er de volgende jaren nog eigentijdser uit zien.

Kortom, Dirk is onze ervaren kapitein die dagelijks vol gaat voor zijn gemeente Kapellen.