Eric Dilliën

Met Eric Dilliën kiest Open VLD-Kapellen opnieuw voor een kandidaat met bijzonder veel beleidservaring.

Naast het feit dat Eric actief was als gewezen Kapels schepen, gemeenteraadslid en OCMW-raadslid, heeft hij én met zijn meer dan 20 jaar ervaring als schooldirecteur (meer bepaald als huidig algemeen directeur van Sint-Lucas Academie voor Beeldende Kunsten te Kapellen) én met zijn successen als verantwoordelijke voor de jeugdopleiding binnen het plaatselijk voetbalgebeuren, de vaardigheid verworven om zijn visie te verrijken met de mening van anderen en om zich met veel passie in te zetten om deze visie te kunnen realiseren!

“Levenslang leren” is en blijft zijn motto: door een onderbouwde en verantwoorde opleiding aan te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen – zowel op kunsteducatief als op sportief vlak – wordt immers eenieders vrije tijd zinvol ingevuld!

Eric wil dan ook samen met de andere Open VLD-verkozenen streven naar het behoud van de gemeentelijke ondersteuning voor initiatieven die de Kapelse verenigingen ondernemen om zo een vrijetijdsbeleving te realiseren: onderhoud en optimalisering van de gemeentelijke infrastructuur, logistieke en financiële ondersteuning (subsidiëring),…

Kortom: Eric denkt… Eric luistert… Eric zal gewoon “doen”!

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Beroepshalve is Eric erg begaan met de verkeersveiligheid nabij de plaatselijke scholen in Kapellen. Tevens woont hij nu reeds jaren in de Kapelsestraat die een drukke verbindingsweg vormt tussen Kapellen en Putte. Vanuit deze ervaringen wil Eric dan ook blijven waken over de mobiliteit en verkeersveiligheid tussen beide dorpskernen en de nodige initiatieven ter verbetering daarvan steunen.

Dirk over...

  • Eric is gekend in sportief, cultureel en politiek Kapellen. Het is fijn dat hij terug opkomt en onze ploeg terug verstrekt en mee kleur en visie geeft aan ons beleid.

    Dirk Van MechelenBurgemeester