Koen Helsen

Vandaag is Koen Helsen schepen van publieke ruimte (openbare werken), mobiliteit, patrimonium en sport.

Investeringsbevoegdheden met realisaties zoals de sporthal van Putte en het Sportcentrum, de aanleg van bvb. fietspaden aan de Hoogboom- en Fortsteenweg, de fontein op het Dorpsplein, de verbouwing van de Academie voor muziek & woord en het permanent onderhoud van ons openbaar domein.

Koen kijkt vooruit. Zo tekent hij graag mee aan de plannen voor KAP3LLEN, waardoor ons centrum tegen 2023 eigentijds zal ogen, met de bouw van een polyvalente feestzaal, een hedendaags administratief- en dienstencentrum en allerhande woongelegenheden.

Ingenieur van opleiding stapte hij al vroeg in de politieke voetsporen van zijn vader Karel Helsen. Hij was achtereenvolgens OCMW-voorzitter, wnd. burgemeester van Kapellen, Vlaams parlementslid en provinciaal gedeputeerde van ruimtelijke ordening, economie en sport. Hij is vandaag Open Vld-fractievoorzitter in de Antwerpse provincieraad.

Koen wil zijn bestuurservaring opnieuw delen met alle Kapellenaren. Zijn engagement voor onze gemeente is alom gekend. Kiezen voor Kapellen is Kapellen#omHelsen.

www.omhelsen.be

Dirk over...

  • Koen voelt zich als ingenieur prima thuis als onze schepen van mobiliteit, openbare werken en publieke ruimte: nieuwe fietspaden, wegen en rioleringen, het komt voor elkaar, ook als het erg moeilijk loopt met aannemers. Sport is daarnaast zijn grote passie.

    Dirk Van MechelenBurgemeester