Roel Verhelst

Roel Verhelst verhuisde in 2012 naar Kapellen, nadat hij al op verscheidene andere plaatsen in de Antwerpse noordrand had gewoond.

Het vergelijk tussen Kapellen, met sedert decennia een goed liberaal bestuur, en zijn vorige woonplaatsen was treffend. De bruisende gemeente met tal van activiteiten en verenigingen, met een beleid op maat van de lokale bewoners en een gezond financieel beleid sprong in het oog.

Roel is intussen goed ingeburgerd in onze mooie gemeente, mede dankzij zijn schoolgaande kinderen en zijn lidmaatschap bij duikvereniging Triton die in het gemeentezwembad traint.

Als jonge vader met twee kinderen en actief in het verenigingsleven, wordt Roel net zoals vele Kapellenaren geconfronteerd met de dagelijkse evenwichtsoefening tussen werk, famillie en vrjie tijd. Professioneel leidt Roel een team juristen dat op dagelijkse basis sociaal-juridisch advies verschaft aan ondernemingen op het vlak van hun personeelsnoden.

Als betrokken burger wil Roel zijn steentje bijdragen aan het verder uitbouwen van het goede beleid in onze gemeente. Daarbij wil Roel vooral het verschil maken als het gaat over economie, sport en gezin.

Dirk over...

  • Roel is een ervaren jurist die eerst politiek in Stabroek, maar nu ook al vele jaren in Kapellen meedraait. Rustig maar vastberaden en vooral erg geëngageerd.

    Dirk Van MechelenBurgemeester